Privacy verklaring

In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe The Magic Touch omgaat met persoonsgegevens, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

The Magic Touch is in het kader van de AVG verwerkingsverantwoordelijke en draagt zorg voor een zorgvuldige verwerking en bescherming van de persoonsgegevens van zijn cliënten.

Cliëntendossier:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook kunnen in het dossier gegevens opgenomen worden die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij: zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens, er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt op basis van een wettelijke grondslag door een samenwerkingsovereenkomst en alleen met uw expliciete toestemming. Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. Overeenkomstig artikel 15 van de AVG heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens. Wanneer u wilt weten welke persoonsgegevens van u worden verwerkt kunt u schriftelijk verzoek tot inzage indienen. The Magic Touch zal uw vraag binnen dertig dagen in behandeling nemen. Blijkt dat de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen (artikel 16 van de AVG). In een aantal gevallen kunt u een verzoek indienen tot verwijdering van uw gegevens (artikel 17 van de AVG). Ook kunt u beroep doen op het recht van dataoverdracht. Binnen de AVG wet artikel 20 heet dit het “recht om gegevens over te dragen”. Het betekent dat u The Magic Touch kunt vragen om uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij, waarvoor dan een verwerkingsovereenkomst dient te worden ingevuld door de partij waaraan uw persoonsgegevens over worden gedragen.

Goede werking website

Voor een goede werking van de website en om u in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn verzamelen wij informatie. Wanneer bezoekers opmerkingen achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens die worden weergegeven in het opmerkingenformulier, en ook het IP-adres van de bezoeker en de browserexploitantreeks om spamdetectie te helpen tegengaan.

Een geanonimiseerde reeks gemaakt op basis van uw e-mailadres (ook hash genoemd) kan aan de Gravatar-service worden verstrekt om te zien of u deze gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar-service is hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Na goedkeuring van uw opmerking is uw profielfoto zichtbaar voor het publiek in de context van uw opmerking.

Contactformulier

Voor het contactformulier maakt deze website gebruik van de diensten van Jotform. De informatie die u middels het contactformulier invult worden overeenkomstig de nieuwe Europese richtlijnen verwerkt en beschermd https://www.jotform.com/gdpr-compliance/

Statistieken

Deze website maakt voor de statistieken Jetpack en Clicky, beide organisaties verwerken en beschermen data in overeenstemming met de nieuwe Europese privacy wetgeving. Als u een opmerking achterlaat, worden de opmerking en de metagegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Dit is zodat we alle vervolgopmerkingen automatisch kunnen herkennen en goedkeuren in plaats van ze in een moderatierij te houden. Voor gebruikers die zich registreren op onze website (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die zij in hun gebruikersprofiel hebben opgeslagen. Alle gebruikers kunnen op elk moment hun persoonlijke informatie zien, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Websitebeheerders kunnen die informatie ook bekijken en bewerken.

Cookies

Als u een reactie op onze site achterlaat, kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website in te vullen, deze worden door een cookie onthouden. Deze zijn voor uw gemak zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen wanneer u een andere opmerking achterlaat. Deze cookies duren maximaal een jaar.

Embedded content van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op dezelfde manier als wanneer de bezoeker de andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud bewaken, inclusief het bijhouden van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en bent aangemeld bij die website.

Overige informatie

The Magic Touch is een eenmanszaak, gevestigd in ‘s-Hertogenbosch, welke staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 72907274 en wordt gedreven door Marco van den Brand. Voor vragen of opmerkingen omtrent gebruik van uw gegevens door The Magic Touch, kunt u contact opnemen middels het contactformulier of telefonisch via 073-300 11 48. Voor het maken van een afspraak voor een behandeling dient ook de contactpagina te worden geraadpleegd.

Advertising