Donaties worden zeer gewaardeerd. Om de services van The Magic Touch te ondersteunen in diens activiteiten mag u ook doneren door een bijdrage te storten. U kunt uw bijdrage storten op IBAN-rekeningnummer: IBAN: NL50 ASNB 0781 2497 08 t.n.v. The Magic Touch o.v.v. van ‘Donatie via website’.‬  Andere opties worden hieronder geboden.

 

Bitcoin  1ChP2jGPuLXoCGgFfsdgm3egb12WYH3Lqi

Advertising