Ik, Marco van den Brand, en iedereen die verbonden is met dit nieuwe verbazingwekkende energetische werk. Inclusief maar niet beperkt tot The Magic Touch® en Reconnective Healing®, kunnen en mogen hoewel in veel gevallen een positieve verandering plaatsvindt, geen eisen of beloften doen of garanties geven. Niet iedereen is en/of reageert hetzelfde en in het verleden behaalde resultaten bieden ook hier geen garantie voor toekomstige resultaten.

Er zullen door mij geen medische diagnoses gesteld worden en er worden geen gezondheidsproblemen als zodanig behandeld. Mijn werk is energetisch van aard.

Stel je hebt de diagnose nek hernia gekregen van je specialist. Dan behandel ik niet de nek-hernia maar de energetische onbalans in het energie veld waardoor het energetisch patroon mogelijk veranderen kan,  wat mogelijk kan resulteren in verbetering in de klacht, wat vaak wel maar niet altijd het geval is.

De hier geboden diensten zijn complementaire geneeswijzen en dus geen vervanging voor reguliere zorg & geneeskunde. Mochten er zich toch veranderingen in je gezondheid voor doen bespreek deze dan met je reguliere (huis)arts.

Mochten er zich tijdens of na de The Magic Touch sessie of Reconnective Healing® sessie positieve en of wonderlijke veranderingen voltrekken in je gezondheid, houdt dan je eigen medisch behandelaar, zoals huisarts, psycholoog of andere specialist hiervan dan op de hoogte.

Enkel jij zelf bent verantwoordelijk voor het toezien op en de voortzetting van medische behandeling zoals je dat met de eigen (reguliere) behandelaar bent overeengekomen.

Het komt ooit voor dat een sessie niet direct gewenst resultaat lijkt te geven, maar dat de persoon wel, misschien aanvankelijk ongemerkt ermee begint om betere, de persoon ondersteunende keuzes te maken. Wat op zichzelf een transformatie kan zijn en wat op termijn nog kan resulteren in een betere afstemming met jezelf, waardoor de klachten alsnog zouden kunnen verbeteren.

Laatst bijgewerkt op 30 november 2019

Advertising